2015-04-24 14:12Nyheter

Samarbete och bättre byggsortering leder till miljövinster

null

När ett hus byggs blir det mycket traditionellt skräp. Med synsättet att skräpet är en blivande resurs finns stora miljövinster att hämta. Det visar ett aktuellt byggprojekt i Uppsala där NCC och återvinningsbolaget Ragn-Sells gjort gemensam sak i att minska miljöpåverkan.

För att bygga ett hus krävs att flera hantverksgrupper involveras. Arbetsplatsen blir som ett nav kring vilket många rör sig till och från, det gjuts, muras, snickras, isoleras, elektrifieras, målas och för varje arbetsinsats tillförs material förpackat på olika sätt.

Västra Orgeln i Uppsala ett rent bygge

NCC ville prioritera miljön ytterligare i ett konkret byggprojekt och inledde en dialog med Ragn-Sells avdelningschef i Uppsala, Hans Lindberg.

– Det är enormt stimulerande när kunder själva tar initiativ till att förstärka samarbetet med oss för att de drivs av att ta än mer miljöansvar. Vi hade redan innan bra kontakt med NCC tack vare ett miljöprogram* vi deltar i som Uppsala Kommun ansvarar för, berättar Hans Lindberg, Ragn-Sells.

NCC och Ragn-Sells bildade en gemensam projektgrupp och tog tillsammans fram idéer för att uppnå högre miljöeffekt än det som redan gjordes.

– Ett nyproduktionsobjekt valdes ut (Västra Orgeln**) för vi ville följa hela kedjan från start till mål med många yrkesgrupper involverade. Vi kom snabbt igång med att realisera våra tankar om en mer miljömässig hantering, berättar Fredrik Noge, arbetsledare på NCC.

Plockanalysen minskar brännbart avfall

Den förädlade form av RentBygge som pågår bygger på att en plockanalys görs. En plockanalys innebär att allt som slängs tas upp och olika uppgifter antecknas; fabrikat, leverantör, vad det sorterade består av med mera. Plockanalysen görs rullande under hela byggets gång och fångar på så sätt upp hur restprodukterna förändras över tid beroende på skedet i bygget och vilka hantverksgrupper som var aktiva.

– På byggmötena kunde jag snabbt börja berätta vad plockanalysen gett. Vi kunde t ex visa att det förekom olika sorters plaster som olämpligt nog hamnade i samma container. Istället införde vi fler kärl så att plast av olika slag slängdes rätt. Det minskade andelen brännbart och ökade andelen som kunde återvinnas och återanvändas, berättar Peter Söderlund som ansvarar för plockanalysarbetet från Ragn-Sells sida.

Från NCC:sida är man mycket positiv till vad projektet gett och fortsätter att ge.

– I början var det en del motstånd, men snabbt vann vi gehör för att bryta vanor och tänka nytt. Nu hamnar nästan inget fel, utan allt sorteras rätt, berättar Fredrik Noge.

Det är klart att funderingarna var många när man startade. I stället för stora containrar att slänga allt blandat i placerades ett avsevärt antal välmärkta kärl ut och säkert över 300 soptunnor.

– Ja, man befarande att det skulle bli tidsödande och krångligt. Men inställningen svängde. De märkte att arbetsplatsen blev mer i ordning och de flesta vill göra rätt om det blir enkelt! Vi har tagit dit komprimatorer som pressar wellpapp och emballage, så allt skrymmande blir avsevärt mindre, vilket gör att vi har mycket färre transporter, det uppskattas av NCC, fortsätter han.

Tack vare regelbundna möten där alla hantverksgrupper deltar och ett tydligt fokus på att det som slängs har ett högre värde byggdes ett starkt engagemang upp på arbetsplatsen. Alla kände sig delaktiga och berörda. Många började prata om projektet. Det kom synpunkter på val av material och det föreslogs alternativa produkter, allt för att bidra till förbättringar och visa miljöansvar.

– Vi frågar även våra leverantörer om de kan leverera andra volymer, förpacka på annat sätt och så vidare. Så materialtillverkare har på samma sätt som alla yrkesgrupper blivit involverade i att göra mer och bättre berättar Fredrik Noge.

Miljömedvetna byggen kör RentBygge

Ragn-Sells erbjuder en lösning som underlättar för alla på byggarbetsplatsen att visa större miljöhänsyn än att bara bli kvitt det som blir över. Med Ragn-Sells servicelösning RentBygge sorteras materialet på plats i uppmärkta kärl, så mer kan återvinnas och inte bara gå till förbränning.

Förhoppningen är att fler i byggbranschen på samma sätt som NCC ska fördjupa sitt miljöengagemang.

– Projektet visat att det finns mycket mer att göra när det gemensamma målet är att minska miljöbelastningen. Det är win-win för alla. Den bästa förutsättningen för att lyckas är ett bra samarbete mellan oss och kunden, avslutar Peter Rasch segmentschef för Bygg inom Ragn-Sells.

För mer information, kontakta:

Jens Rasch, Segmentschef för Bygg, Ragn-Sells AB, 070 927 45 07, jens.rasch@ragnsells.com

*Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas långsiktiga klimat- och energimål. Nuvarande programperiod håller på till och med juni 2015. Nästa programperiod startar i juli 2015 och förberedelserna är i full gång. http://klimatprotokollet.uppsala.se/

** Nybygget heter Västra Orgeln, nära Uppsala Domkyrka på Portalgatan 80. Det är ett stort hus, 12 trapphus, 171 lägenheter och allt skall vara klart om ca ett år.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors