2019-07-16 07:59Nyheter

Så kan Sveriges fritidshusägare återvinna rätt i sommar

Sommartid är fixartid för många av Sveriges nästan 600 000 fritidshusägare. Men det kan vara svårt att veta hur rester från renoveringar eller förrådsröjningar ska hanteras för att undvika farlig miljöpåverkan. Här är tre återvinningstips till dig som planerar att få ordning på torpet i sommar, skriver Cecilia Zarbell, kommunikationschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Under sommaren är det många som passar på att renovera sitt fritidshus, rensa i en gammal lada eller ett båthus. Det innebär ofta att man behöver hantera en annan typ av avfall än man är van vid från sin vardag. Det kan vara motorolja, lack till altanen, gammalt impregnerat trä eller produkter från svunna tider som man vill göra sig av med. I Sverige finns det nästan 600 000 fritidshus, därför är det viktigt att även detta avfall återvinns på rätt sätt.

Här är tre tips om hur du hanterar några vanliga avfallstyper från sommarstugan:

Gammalt tryckimpregnerat virke, till exempel från en trall eller ett trädäck, kan innehålla kemikalier som krom, koppar eller arsenik. Det klassas som farligt avfall och ska sorteras därefter. Även om träet är gammalt finns kemikalierna kvar och ska inte eldas upp i en öppen spis eller majbrasa. Din återvinningscentral ser till att träet levereras till en förbränningsanläggning med rökgasrening för farligt avfall.

Oljor, bromsvätskor och liknande kan återvinnas och bli till nya produkter. Men det är viktigt att du håller dem separerade. Vissa vätskor kan dessutom vara direkt farliga att blanda med varandra. Om du vet vad som är i behållaren, men märkning saknas, skriv gärna på behållaren vad den innehåller innan du lämnar den till återvinningscentralen.

Gamla lysrör, kvicksilvertermometrar och asbestplattor är exempel på produkter som kan innehålla ämnen som inte längre är tillåtna i handeln. Ofta klassas de som farligt avfall och ska därmed hanteras som det. Ta hjälp av personalen på din närmaste återvinningscentral om du är osäker.

Semestern är ofta ett bra tillfälle att få ordning på sitt sommartorp. Genom att hantera överblivet material på rätt sätt minskar risken att miljöfarliga ämnen förorenar naturen, samtidigt som material kan bli en del av kretsloppet och komma till nytta igen.

Cecilia Zarbell, kommunikationschef Ragn-Sells


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors