2019-09-26 15:20Nyheter

Riksdagsledamöter uppmärksammade Ragn-Sells innovationer

Under ett spännande besök fick riksdagsledamöterna Malin Larsson, Marlene Burwick och Hanna Westerén från miljö- och jordbruksutskottet se hur det går till på Ragn-Sells innovationslabb i Uppsala. I labbet tas världsledande cirkulära innovationer för återföring av fosfor, kalium och kväve fram.

– Våra innovationer bidrar till en cirkulär ekonomi där vi inte gör slut på våra resurser – i stället används de om och om igen i ett evigt kretslopp, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Den 25 september ledde Ragn-Sells forskare Yariv Cohen och Lisa Wigh på avdelningen Treatment and Detox en tre timmar lång rundvandring för riksdagsledamöterna och Ragn-Sells hållbarhetschef.

Syftet med besöket var att lära sig mer om resursåtervinning och cirkulära lösningar. Och för Marlene Burwick, som är utbildad kemist, var det särskilt intressant att se processerna på nära håll.

Efter presentationen av arbetet i labbet följde en diskussion om styrmedlens roll i omställningen mot en cirkulär ekonomi.

– Det kommer att krävas krafttag av både politik och näringsliv för en omställning till en cirkulär ekonomi och det är glädjande att politikerna tar våra innovationer på allvar, säger Pär Larshans.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors