2014-06-27 09:42Nyheter

Remissyttrande: Synpunkter på Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål

Ragn-Sells välkomnar Naturvårdsverkets arbete med att ge förslag på nya etappmål, åtgärder och styrmedel inom ramen för miljömålssystemet. Ragn-Sells står bakom förslagens övergripande inriktning. Det krävs en helhetssyn i utgångspunkt i vad som är effektivast för att uppnå målen. 

Läs hela yttrandet här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors