2014-03-26 09:44Nyheter

Remissvar: Hållbar återföring av fosfor

Ragn-Sells har den 2014-03-26 inkommit med remissvar gällande Naturvårdsverkets redovisning av hållbar återföring av fosfor.

Svaret går att läsa i sin helhet här,


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors