2014-05-19 09:46Nyheter

Remissvar: Fossilfrihet

Ragn-Sells har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Företaget avstår att i detta yttrande framföra synpunkter på enskilda förslag från utredningen men vill på en övergripande nivå framföra följande. 

Ragn-Sells vill genom sin verksamhet bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle. I detta ställningstagande ligger att bejaka en utveckling mot att minska såväl transportsektorns som övriga samhällssektorers utsläpp av växthusgaser och visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 

Svaret går att läsa i sin helhet här,


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors