2021-09-29 12:44Nyheter

Ragn-Sells viktig kugge i arbetet med Västsvenska paketet

Foto: Västlänken, Illustration: Metro ArkitekterFoto: Västlänken, Illustration: Metro Arkitekter

Marieholm, Ragn-Sells anläggning i Göteborg, är en viktig hub för de stora volymer förorenade schaktmassor som Västsvenska paketet genererar. Man har maxat och optimerat anläggningen för de stora volymerna som kommer in varje dag.

Västsvenska paketet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik och Trafikverket, som också är huvudman för paketet. Det innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 20 år.

Det omfattande arbetet genererar stora mängder överskottsmassor som Trafikverket har upphandlat olika entreprenörer för att hantera. Ragn-Sells är av dem som kan hantera störst volymer och det mesta går till anläggningen Marieholm i Göteborg.

Läs hela nyheten på www.ragnsells.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors