2020-07-14 16:22Nyheter

Ragn-Sells utökar sina digitala tjänster sorteringsappen RagnCycle

null

RagnCycle, så heter Ragn-Sells nya sorteringsapp som lanseras nästa vecka. Genom den nya appen gör Ragn-Sells det lättare för sina kunder att sortera rätt.
– Sorteringsappen underlättar inte bara återvinningsarbetet, kunderna minskar också sitt koldioxidutsläpp och därigenom sin miljöpåverkan, säger Maria Kosinski, Group Portfolio Manager vid Ragn-Sells.

Ragn-Sells nya sorteringsapp är en del av miljöföretagets digitala plattform som underlättar för kunderna i deras återvinningsarbete

– Det här är något som både våra kunder och medarbetare efterfrågat. Vi påbörjade arbetet med appen förra sommaren tillsammans med en av våra sommartrainees. Den har sedan relativiserats tillsammans med utveckling och innovationsföretaget Nordic Station, säger Maria Kosinski.

Lanseras i fyra länder

Den nya appen har fått namnet RagnCycle och lanseras på Ragn-Sells marknader i Sverige, Norge, Danmark och Estland

– Appen finns även på engelska i alla länder och är anpassad efter respektive lands marknad.

Introducerar cirkulär ekonomi

RagnCycle underlättar sorteringsarbetet för kunderna.

– Den gör det lättare att göra rätt, helt enkelt. I appen får kunderna även reda på allt från hur materialet ska transporteras till vilket av FN:s globala mål man stödjer genom att sortera rätt. Appen underlättar inte bara återvinningsarbetet, kunderna minskar också sitt koldioxidutsläpp och därigenom sin miljöpåverkan. På så sätt introducerar vi tanken om en cirkulär ekonomi med bättre sorterade fraktioner och därigenom renare material som är lättare att cirkulera, säger Maria Kosinski.

Komplement till Ragn-Sells Kundportal

– Den mest använda digitala plattformen Ragn-Sells har idag är Kundportalen. I den kan kunder beställa tömning och följa sin statistik vilket blir ett väldigt bra komplement till Appen. Vi ser fram emot att utforska synergierna mellan dessa digitala initiativ för att stötta våra kunder ännu bättre, säger Jonatan Andersson, ansvarig digitala kanaler vid Ragn-Sells.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors