2018-03-26 11:25Nyheter

Ragn-Sells tar plats i Cradlenets styrelse

null

När Cradlenet nyligen presenterade sin nya styrelse är Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells, ett i sammanhanget nytt ansikte. Med sina 20 år som verksam inom hållbarhet bidrar Larshans med kunskap och erfarenhet, samtidigt som han tar med ny kunskap från Cradlenets arbete till Ragn-Sells, Sveriges ledande miljöföretag. Att påverka beslutsfattare och därigenom få fart på cirkulära styrmedel är ett prioriterat område för Cradlenets nya styrelsemedlem.

Läs hela artikeln 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors