2022-04-26 13:23Nyheter

Ragn-Sells ser mångfald och inkludering som tillgångar

Caroline Hübenette, personalchef och Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox i Sverige.Caroline Hübenette, personalchef och Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox i Sverige.

Ragn-Sells anser att det är mycket viktigt att ha en diversifierad arbetsstyrka och en kultur som är öppen för alla. Men eftersom man verkar i en bransch som av tradition är mansdominerad kan detta vara en utmaning, och därmed än mer nödvändigt att sträva efter.

Ragn-Sells betraktar mångfald och inkludering som viktiga resurser. Företaget strävar efter att ha en diversifierad arbetsstyrka – och en jämn könsfördelning – på alla nivåer och i alla befattningar, och en kultur som är öppen för alla som grund för detta.

Dessa prioriterade mål arbetar alla olika avdelningar och dotterföretag inom Ragn-Sellskoncernen aktivt för att uppnå.

Värdet av mångfald och inkludering

Enligt Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox i Sverige, är den största vinsten med mångfald att den tillför olika perspektiv.

- Jag tycker att diskussionerna och därmed de beslut vi fattar blir bättre, säger han.

Caroline Hübenette, som är personalchef på Ragn-Sells Treatment & Detox, anser att mångfald och inkludering även är avgörande faktorer när det gäller att locka till sig rätt människor som kan bidra till verksamheten genom ökad produktivitet och bättre förståelse för kunderna.

- Vi har inte råd att utesluta människor för att vi inte har en kultur som kännetecknas av mångfald och inkludering, tillägger hon.

Ragn-Sells verkar dock i en bransch som av tradition är mansdominerad. Det kan göra det svårt att nå andra sökande och få dem att stanna kvar när de har anställts.  

- Det räcker inte att locka kvinnor i rekryteringsprocessen om de sedan kommer in i en kultur där de inte kan bidra och arbeta, säger Hübenette.

Läs hela artikeln på ragnsells.se/inspireras Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors