2018-06-05 11:17Nyheter

Ragn-Sells säljer sin polska verksamhet till Remondis

Ragn-Sells och Remondis har den 30 maj 2018 tecknat ett villkorat avtal avseende Remondis övertagande av Ragn-Sells polska verksamhet. Avtalet omfattar Ragn-Sells Polska (RSP) och dess dotterbolag Ragn-Sells Technology (RST); ett joint venture med BEWI Drift Holding AS.

- Beslutet att sälja verksamheten i Polen är en följd av vår nya strategi där vi konsoliderar och fokuserar vårt arbete inom tre huvudområden – Återvinning, Behandling & Avgiftning samt Nya värdekedjor, säger Lars Lindén, VD för Ragn-Sells Group.

- Vi är övertygade om att när Remondis nu tar över den polska verksamheten kommer det medföra nya synergier och möjligheter lokalt, men även accelerera den vidare utvecklingen av både Ragn-Sells och Remondis, avslutar Lindén.


RAGN-SELLS
är en privatägd koncern med anor från 1881. Ett miljöföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter inom återvinning och med fokus på återföring av resurser. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från företag, organisationer och hushåll. Ragn-Sells sysselsätter mer än 2500 personer på över 120 anläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Estland. Koncernen omsatte 6,1 miljarder kronor under 2017.
Vi strävar efter att vara ett levande bevis på att omsorg om Jorden och goda affärer går hand i hand.

REMONDIS
är ett av världens största privatägda återvinnings-, service- och vattenföretag och erbjuder tjänster till cirka 30 miljoner människor. Koncernen har filialer och intresseföretag i 33 länder i Europa, Afrika, Asien och Australien och grundades 1934. Detta familjedrivna företag har en personalstyrka på över 32 000 anställda och en årlig omsättning på 7 miljarder euro (2017).


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors