2016-06-09 15:29Nyheter

​Ragn-Sells-robot bidrar till renare vatten

null

På ett 60-tal trafiktäta platser i Sverige har man investerat i hydrofilter, som renar dagvattnet från tungmetaller. Problemet var bara att de blev verkningslösa när de slammade igen. Lösningen kom Ragn-Sells med och de är nu de enda som kan göra rent filtren – och bidra till ett renare vatten – med hjälp av en robot.

Att ”tvätta” dag- och spillvattnet från tungmetaller med hjälp av ett filter blir allt vanligare i Sverige. Trafiktäta platser, som parkeringar, fordonstvättar, flygplatser och hamnar utrustas med så kallade hydrofilter som renar dagvattnet från tungmetallerna genom att fånga upp dem i olika filter.

– Det här är vanligt i Tyskland där man ligger långt före i utvecklingen när det gäller vattenrening. I Sverige finns de här hydrosystemen på ett 60-tal platser och det blir allt större efterfrågan på dem. Det är ett unikt sätt att rena vattnet – som får stora effekter på miljön, säger Manfred Lavicka, produktansvarig för oljeavskiljare vid Ragn-Sells Sverige.

En förutsättning för att hydrofiltren verkligen fungerar är att filtren rengörs med jämna mellanrum – annars är de helt verkningslösa.

–Det här hade man inte riktigt tänkt på när man installerade dem, att det suspenderade slammet som bildas sätter igen filtren.

I Tyskland finns en lastbil med reningsanläggning, men Sverige stod utan och filtren förblev verkningslösa, trots dyra investeringskostnader. Lösningen på problemet levererades av Ragn-Sells.

–Efter att ha träffat representanter från branschen och förstått problemet åkte jag till Tyskland för att se hur man arbetar där. Problem är till för att lösas och vi har nu tagit en av Ragn-Sells spolbilar och byggt en elektronisk enhet till den som kan spola rent filtren.

Uppfinningen, som är en robot, spolar rent filtren med hjälp av vatten och tryckluft som pulserar så att slammet släpper. Det suspenderade slammet, som är fullt av tungmetaller, sugs upp med hjälp av en sugläpp.

–Vi är de enda i Sverige som kan göra rent de här filtren och det känns roligt att vara först med det här, som faktiskt fyller en funktion för miljön.

Ragn-Sells robot har nu fullt upp med att rengöra hydrofilter runt om i landet så att de fyller sin funktion och renar dagvattnet från tungmetaller.

–De behöver göras rent mellan en till sex gånger per år, beroende på verksamhet. Det finns en ökad efterfrågan på vår lösning från både privata företag, länsstyrelser och miljökontor. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors