2023-10-16 03:55Nyheter

Ragn-Sells önskar en långsiktig och konsekvent klimatpolitik

Miljöföretaget Ragn-Sells väntar spänt på slutsatserna från regeringens utredning gällande analysen hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Utredningen är av avgörande betydelse, inte bara för Sveriges klimatpolitiska framtid utan även för planetens välbefinnande. Det är akut att vi nu ser en politik som syftar till att mildra klimatförändringarna, utarmningen av våra naturresurser och risken för ytterligare överskridande av de planetära gränserna. 

Många av Sveriges största industriella företag har gjort sin röst hörd. Gemensamt efterlyses en långsiktig och konsekvent inriktning på klimatfrågan, oavsett vilken regering som är vid makten. Därutöver betonas att ständiga förändringar och osäkerhet skapar skada för industrin och dess förmåga att göra investeringar i en hållbar framtid. Vi ansluter oss helt och hållet till denna linje. 

Men det finns en viktig aspekt som inte har fått tillräcklig uppmärksamhet, nämligen de utsläpp som är kopplade till materialhantering och produktion. Utsläpp som utgör nästan 50 procent av de globala utsläppen. Det är dags att vi riktar fokus mot dessa siffror och att politiken underlättar för konkreta åtgärder för att minska dem. 

En övergång till mer cirkulära materialflöden är inte bara en möjlighet utan en nödvändighet. Genom att minska vårt beroende av icke-förnybara resurser och i stället återanvända och återvinna material kan vi uppfylla de åtaganden som är fastställda i Parisavtalet. Dessutom skulle det mildra klimatförändringarna och risken för ytterligare överskridande av våra planetära gränser.

Regeringen måste ta ledarrollen i denna viktiga fråga. Om vi ska ta klimatfrågan på allvar och sträva efter att bygga ett hållbart samhälle, måste vi vara tydliga med vår syn på cirkularitet. Det är dags att driva på för en cirkulär ekonomi, inte bara inom Sveriges gränser, utan även inom EU och i de globala klimatförhandlingarna. 

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en helt ny syn på avfall. Det innebär att vi måste börja behandla avfall som den värdefulla källa till hållbara resurser det är. Genom att minska avfall och resursanvändning kan vi skapa en hållbar framtid och möjliggöra en ekonomi som gynnar både människor och planeten. 

Det är hög tid för ansvar och ett kraftfullt politiskt agerande. Vi hoppas att regeringen kommer att lyssna på industrins och miljöorganisationers vädjan om tydlighet, kontinuerliga spelregler och en ökad cirkularitet. Tillsammans kan vi arbeta mot en bättre framtid, där vi inte bara uppfyller våra klimatmål utan också ser till att vår planet förblir en hälsosam och hållbar plats för kommande generationer att leva på. Det är en fråga som vi inte har råd att fortsätta att skjuta upp. 

Susanna Lind, chef för samhällskontakter Sverige
Pär Larshans, hållbarhetschef
Mikael Hedström, affärsområdeschef Ragn-Sells Treatment & Detox
Magnus Uvhagen, affärsområdeschef Ragn-Sells Recycling Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors