2016-11-24 09:43Nyheter

​Ragn-Sells om att gå från prototyp till full skala inom fosforåtervinning på EUSBSR

Den 8-9 november deltog Ragn-Sells Forskningschef Anders Kihl på Det sjunde forumet för EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR)* som gick av stapeln i Stockholm. Forumet fokuserade på diskussioner om framtida utmaningar och möjligheter för Östersjöregionen. En av de stora utmaningarna för Östersjöregionen är hantering av avloppsslam.

Anders Kihl deltog som talare på forumet, för att prata om vad som krävs för att gå från prototyp till full skala vad gäller fosforåtervinning. Ragn-Sells dotterbolag EasyMining har utvecklat en process som utvinner just fosfor ur förbränt avloppsslam. Fosfor, som är en ändlig, icke-förnybar resurs, är ett viktigt näringsämne för jordbruket och en utmaning för den övergödda Östersjön.

Anders beskriver att beslutsprocesserna i många av dessa frågor är långsamma eftersom de baseras på politiska beslut och lagstiftning. Därför är det viktigt att Ragn-Sells som företag, som sitter på den kompetens som efterfrågas, är närvarande på dessa arenor och deltar i debatterna.

- Det är viktigt att vi ge vårt bidrag i komplexa, miljöpolitiska frågor, som underlag för politikerna att fatta rätt beslut. Lagstiftningen påverkas också starkt av teknikutvecklingen.

Anders menar också att i framtiden så kommer sådana här frågor att kräva både andra beslutsforum och nya perspektiv.

- Alla inblandade behöver förstå hur vilka frågor som behöver adresseras för att lösa de stora samhällsutmaningarna; här behövs ett annat fokus än det vi har idag. För att Ragn-Sells ska fortsätta vara relevant behöver vi förstå hur samhället tänker och bidra med vår kunskap för den framtida utvecklingen, avslutar han.

*På Europeiska kommissionens hemsida står att läsa att: ”Strategiforumet är det viktigaste årliga evenemanget för EUSBSR och arrangeras av Sverige tillsammans med Nordiska ministerrådet och i nära samarbete med Europeiska kommissionen. Intressenter från den privata sektorn, nationella och regionala myndigheter, civilsamhället, den akademiska världen och media väntas delta”.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors