2021-11-15 13:58Nyheter

Ragn-Sells och Skandia ökar återvinningen på Väla Centrum

Ragn-Sells och Skandia ökar återvinningen på Väla CentrumRagn-Sells och Skandia ökar återvinningen på Väla Centrum

Ragn-Sells har ansvarat för avfallet på Väla Centrum i fem år. Tack vare ett nytt insamlingssystem har servicen förbättrats för hyresgästerna och det brännbara avfallet minskat för varje månad.

– Vi bestämde oss för att göra om rutinerna helt. Istället för att butikspersonalen skulle lämna avfallet anställde vi egen personal som hämtade avfallet direkt från butikerna, säger Christer Jönsson som varit engagerad i flera liknande affärsutvecklingsprojekt i Malmö och ansvarar för projektet tillsammans med Oliver Konovalov, Teknisk förvaltare på Skandia Fastigheter.

Läs hela artikeln

 Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors