2021-07-08 03:50Nyheter

Ragn-Sells och Norditek ökar återvinningsgraden för metaller ur slaggaska

Foto: Patrik Olsson. En unik virvelströmsseparator plockar ut värdefulla metaller ur slaggaskan från värmepannor.Foto: Patrik Olsson. En unik virvelströmsseparator plockar ut värdefulla metaller ur slaggaskan från värmepannor.

Genom Norditeks unika virvelströmsseparator kan Ragn-Sells behandlingsanläggning Heljestorp öka återvinningsgraden för metaller i slaggaska. — Genom vårt samarbete med Norditek kan vi plocka metaller även ur det allra finaste fraktionerna, däribland ädelmetaller, säger Bernt Jansson, sektionschef.

Ragn-Sells behandlingsanläggning Heljestorp ligger utanför Vänersborg och hanterar stora mängder slaggaska från värmepannor. Genom ett nära samarbete med Norditek, som tillhandahåller maskiner och koncept som återvinner, förädlar och omvandlar material, har man de senaste åren utvecklat hanteringen av slaggaska. Målet är att hela tiden öka återvinningsgraden av metaller.

— För att få ut så mycket som möjligt av vår teknik behövs långa och täta dialoger och Ragn-Sells har verkligen bjudit in till det. Vi har fått ta del av deras produktion för att förstå deras produktion, det är en viktig nyckel i det här samarbetet, säger Daniel Carlberg, vd på Norditek.

Maximerar återvinningsgraden ur slaggaska

Under våren levererade Norditek en virvelströmsseparator till Heljestorp vilket medför att återvinningsgraden för slaggaska nu ökar ytterligare. Den är nu en del av en unik helhetslösning.

— Vi har levererat även den tidigare tekniken och syr nu ihop det med den här nya virvelströmmaren. Det mynnar ut i att vi maximerar återvinningsgraden.

Det virvelströmsseparatorn tillför processen är att den kan plocka ur metaller även från de allra finaste fraktionerna.

— När vi behandlar slaggaskan stoppar vi den i en sikt som siktar isär materialet i tre olika storlekar. Tidigare kunde vi inte plocka metaller från fraktioner som är under tre millimeter men tack vare den nya virvelströmsseparatorn kan vi göra det.

— Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden ökar, säger Bernt Jansson, sektionschef vid Heljestorp.

Ragn-Sells behandlingsanläggning Heljestorp utanför Vänersborg hanterar stora mängder slaggaska från värmepannor. Foto: Foto: Patrik Olsson
Ragn-Sells sorterar ut metaller med hjälp av en virvelströmsseparator. Foto: Foto: Patrik Olsson

Metaller plockas ut i tre steg

Daniel Carlberg förklarar hur tekniken fungerar.

— Första steget är ett matarband med roterande fingrar som sprider ut materialet på bredden till en väldigt tunn bädd, ett monolager.

I nästa steg matas materialet på ett accelerationsband som drar ut materialet ytterligare på längden och en ändrullemagnet i slutet av bandet plockar ur det magnetiska materialet.

— Det ickemagnetiska materialet plockas ur i ett tredje steg med en virvelströmsmagnet som har en magnetkonfiguration med hög intensitet. Detta är exklusivt för magnetvalsar tillverkade av Goudsmit, och genererar extremt höga magnetiska krafter som möjliggör återvinning av små och svagt magnetiska NF-partiklar som till exempel ädelmetaller, säger Daniel Carlberg.Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors