2021-04-21 11:58Nyheter

Ragn-Sells och EasyMining nominerade i Miljömålspriset 2021

Miljöföretaget Ragn-Sells tillsammans med dotterbolaget EasyMining är nominerade till Miljömålspriset 2021, i kategorin Mod och tempo.

-Vi är mycket hedrande över att vara nominerade i kategorin Mod och tempo. För oss är nyckel till ett hållbart samhälle att använda resurserna som vi redan har på ett bra och ansvarsfullt sätt. Det kräver att vi som bolag är drivande mot en omställning och att vi vågar utmana befintlig teknik och befintliga styrmedel, säger Linnéa Sellberg, affärsutvecklare och ägarrepresentant på Ragn-Sells

Ragn-Sells och EasyMining nomineras för sitt bidrag till miljömålet ”Giftfri miljö”. Detta för sitt arbete med att ta sig an den stora och viktiga frågan att sluta kretsloppen genom att utveckla teknik för att avgifta och tillvaratar viktiga ämnen ur avloppsslam, aska och annat avfall. Med dessa tekniker kan viktiga näringsämnen så som fosfor och kväve och olika salter renas och användas igen som ny råvara.

-Det viktigaste för oss är att det är giftfria näringsämnen som vi cirkulerar. Tack vare avgiftningssteg i processerna lämnar vi inte någon skuld till framtida generationer - det är en förutsättning för framtidens cirkulära ekonomi, säger Anna Lundbom, Marknadschef på EasyMining.

Miljömålspriset är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. I kategorin Mod och tempo premieras en stor eller snabb förändring samt arbetet som testar nya vägar att klara miljömålen.

Miljömålspriset Mod och Tempo 2021 (naturvardsverket.se) 

Övriga nominerade i kategorin Mod & Tempo är Kommuninvest och VA Syd. Vinnaren presenteras i samband med den digitala konferensen Miljömålsdagarna, den 6 maj.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors