2021-03-24 11:42Nyheter

Ragn-Sells och Brukspecialisten skapar cirkulär lösning för fasadtegel genom återbruk

null

Genom ett nytt samarbete med Brukspecialisten kan Ragn-Sells erbjuda sina byggkunder en cirkulär lösning för fasadtegel. Brukspecialisten har en unik process där fasadtegel rensas från murbruk och tegelstenarna har efter behandling samma garantier och beräknade livslängd som nytillverkat tegel. Genom att återbruka fasadtegel, istället för att producera nytt, minskar CO2-utsläppen med upp till 96 procent.

Den 1 augusti förra året höjdes kraven i avfallsordningen för byggsektorn, som står för 30 procent av Sveriges avfall. Det innebär att byggbranschen måste sortera ut vissa avfall, däribland mineral till vilken kategori tegel hör. Det som sorteras ut ska i första hand återbrukas eller materialåtervinnas.

– Vi jobbar hela tiden med att ta fram nya återbruks- och återvinningsmöjligheter till våra byggkunder så att vi kan hjälpa dem till ett mer hållbart byggande, säger Camilla Sonnentheil, affärsutvecklingschef vid Ragn-Sells.

Läs hela artikeln på ragnsells.se

 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors