2023-09-20 11:32Nyheter

Ragn-Sells kommentar till 2024 års budgetproposition

Statsminister Ulf Kristerssons regering har nu suttit i snart ett år. Regeringen har haft flera möjligheter att få i gång den cirkulära ekonomin, säger miljöföretaget Ragn-Sells i en kommentar till 2024 års budgetproposition. Ett mer fokuserat arbete behövs där den politiska handlingskraften måste premiera cirkulära lösningar och återvunna råvaror. Det kommer att vara helt avgörande för Sveriges möjligheter att klara sina klimatmål.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Det betyder att vi som miljöföretag hade förväntat oss en ordentlig skjuts i den cirkulära omställningen från regeringens håll. Det verkar dessvärre bli ett nytt budgetår utan några större cirkulära satsningar, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells.

Chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Susanna Lind, Chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Regeringen behöver skyndsamt adressera det ohållbara uttaget av jungfruliga råvaror, som idag står för en betydande del av klimat- och miljöpåverkan. Ett sätt är att förbättra förutsättningarna för återvunna råvaror. I dag har jungfruliga råvaror stora fördelar jämfört med samma råvara som framställts ur avfall, på grund av en traditionell syn på avfall som innebär att avfallet regleras helt skilt från annan råvaruproduktion. Detta hindrar Sveriges övergång till en cirkulär ekonomi, trots bred politisk enighet och framtagna handlingsplaner, både inom EU och i Sverige, för att det ska ske.

Sveriges näringsliv ligger långt fram i omställningen. Regeringen behöver ta nödvändiga steg mot att bland annat skapa ännu bättre marknadsförutsättningar för svenska företag. Exempelvis genom att se över skatter och andra regleringar som utgår från premisser i en linjär ekonomi. Dagens system, där mängden avfall ska minskas till varje pris, står i vägen för ett cirkulärt samhälle där den enes skräp är den andres råvara.

– Omställningen från linjära till cirkulära materialflöden innebär en stor potential för Sverige. Vägen dit kantas av en lång rad politiska utmaningar, både inom svensk lagstiftning och på EU-nivå. Den mest grundläggande förflyttningen svensk politik behöver göra är att bana väg för att ett cirkulärt samhälle förutsätter en helt ny syn på avfall, som innebär att avfall behandlas som en källa till hållbara råvaror säger Susanna Lind.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors