2024-06-18 11:50Nyheter

Ragn-Sells i Almedalen 2024

Ragn-Sells är tillbaka i Almedalen, i år med målet att skapa uppmärksamhet kring PFAS.

Ragn-Sells är tillbaka i Almedalen, i år med målet att skapa uppmärksamhet kring PFAS.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. Idag vet vi att PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. ​PFAS behöver snarast adresseras inom både näringslivet, och den politiska agendan.

- Vi på Ragn-Sells vill visa att en cirkulär framtid är möjlig där avfall ses som en tillgång och behandlas som en källa till hållbara råvaror. Om vi menar allvar med att få bort PFAS ur miljön måste först och främst all användning som inte är absolut nödvändig förbjudas. När PFAS hanteras korrekt, på moderna avfallsanläggningar med den bästa tillgängliga tekniken, kan vi ta bort så mycket som möjligt ur kretsloppen, säger Susanna Lind, hållbarhetschef för Ragn-Sells Recycling och chef för samhällskontakter i Sverige.

Enskilda PFAS-ämnen regleras genom lagstiftning på såväl global nivå, EU-nivå och på nationell nivå. Det finns ingen lagstiftning som gäller för alla PFAS-ämnen som grupp. Som samhälle står vi inför stora utmaningar i hanteringen av PFAS och ökad kunskap kring produktion, hantering och rening behövs. ​

PFAS finns överallt. Det kostar bara en krona att tillsätta ett gram PFAS i en produkt och sälja den - men det kostar många tusentals kronor att rena bort samma gram. Om vi menar allvar med att få bort PFAS ur miljön måste först och främst all användning som inte är absolut nödvändig förbjudas. När PFAS hanteras på moderna avfallsanläggningar med den bästa tillgängliga tekniken, kan vi ta bort så mycket som möjligt ur kretsloppen. Ju mer PFAS-förorenat avfall som samlas på sådana anläggningar, desto mindre PFAS blir kvar ute i miljön.​

Hur ser framtidens hantering av PFAS ut?

Hur löser vi utmaningar kring den storskaliga användningen av PFAS och hur möjliggör vi begränsningar för vad som får sättas på marknaden? Hur kan mekanismer för kontroll se ut och vem ska betala för saneringen av PFAS?

Den 26:e juni mellan kl. 12.00 och 12.55 kommer Ragn-Sells att vara på Samhällsbyggararenans scen i Almedalen och diskutera ämnet: PFAS - vår tids evighetskemikalie, ett hinder för en cirkulär ekonomi.
Läs mer om seminariet här.

Ragn-Sells kommer även medverka i flertal samtal inom en rad olika teman inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Våra kunniga experter är redo att bidra med skarpa analyser inom en rad områden. Se vilka experter som är på plats under årets Almedalsvecka på www.ragnsells.se/almedalen 


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2541 medarbetare. År 2023 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,5 miljarder kronor. www.ragnsells.se www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors