2019-10-16 17:21Nyheter

Ragn-Sells hjälper hamnoperatör i sitt miljöarbete

null

Internationella Yilport är den största operatören i Gävle hamn och har även hand om den operativa driften av hamnen. Sedan 2015 har Ragn-Sells uppdraget att hantera avfallet från hamnen, vilket sker i tät dialog med Yilport för att öka sorteringsgraden och minska antalet transporter. Ragn-Sells utför också ett flertal andra tjänster och hjälper därigenom Yilport i sitt miljöarbete.

Sedan 2015 är Yilport den största hamnoperatören i Gävle hamn och man ansvarar för den operativa driften av både bulkhamnen och containerterminalen, genom ett koncessionsavtal med kommunala Gävle Hamn.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors