2020-11-10 09:39Nyheter

Ragn-Sells har utsett Kalmar kommun till cirkulära förelöpare

null

När Ragn-Sells lät undersöka i vilken mån landets kommuner prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar utmärkte Kalmar kommun sig. Därför diplomerar Ragn-Sells Kalmar som cirkulära förelöpare. Miljöfrågan är central i Kalmar och kommunen gör ett särskilt miljöbokslut varje år.

– För två år sedan lyfte vi just det här med att recirkulera saker och la ett stort arbete på att styra upp nya riktlinjer för upphandling, säger Ingemar Einarsson (C), kommunalråd.

Ragn-Sells kartlägger varje år, med hjälp av en Sifo-undersökning, i vilken mån kommunerna prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år svarade 21 kommuner att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar tio procent av de 204 kommuner som besvarat Ragn-Sells enkät. Det är en tydlig uppgång jämfört med förra året, när bara tio kommuner uppgav att de ställer någon form av krav på återvunnet material.

Kalmar är den av kommunerna som deltagit i undersökningen som utmärker sig mest. Därför har Ragn-Sells valt att utse Kalmar kommun som årets cirkulära förelöpare.
– Av de kommuner som djupanalyserats så är Kalmar den av kommunerna som har flest olika aktiviteter igång. Återanvändning av kontorsmöbler är praxis, bilpooler som nyttjas av kommunens olika verksamheter och att ta bort sopkorgar för att som norm stimulera till sortering är några exempel. Särskild vikt har lagts vid upphandlingspolicyn där ytterligare förbättringspotential har identifierats av kommunen för att peka ut prioriterade flöden där mer återvunnet material kan ingå, säger Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells.

Läs hela artikeln på ragnsells.se 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors