2015-05-26 14:32Nyheter

Ragn-Sells hållbarhetsredovisar 2014

null

Ragn-Sells är en familjeägd koncern med verksamhet i sex länder. Företaget är ledande inom återvinning och ligger i framkant när det gäller att utarbeta tekniker och erbjuda servicelösningar för det moderna medvetna näringslivet och samhället.

För att ta ett helhetsgrepp om den egna verksamheten har ett samlat hållbarhetsinriktat arbete påbörjats. Ragn-Sells svenska verksamhet, med 1 500 medarbetare, har summerats i bolagets första hållbarhetsredovisning.

– 2014-års hållbarhetsredovisning ska ses som ett tydligt exempel på det förändringsarbete som Ragn-Sells är inne i, berättar Eva Bivall ansvarig för hållbarhetsredovisningen och tf kvalitets- och miljöchef i Ragn-Sells AB.

Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning för 2014 i pdf (18MB) nedan. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors