2022-09-19 03:50Nyheter

Ragn-Sells hållbarhetschef leder ICC’s globala arbete för en cirkulär ekonomi 

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-SellsRagn-Sells hållbarhetschef leder ICC's globala arbete för att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi

Internationella Handelskammaren, ICC, har utnämnt Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans till medordförande för en ny global arbetsgrupp om cirkulär ekonomi. Gruppens uppgift är att ur ett näringslivsperspektiv bidra med viktiga medskick i aktuella hållbarhetsfrågor inom FN, WCO och WTO. 

 – Cirkulära materialflöden är en förutsättning för att industrin ska kunna bidra till uppfyllandet av Parisavtalet, och den cirkulära omställningen minskar risken att vi överträder våra planetära gränser. Jag ser fram emot att samarbeta med företag med cirkulära ambitioner från hela världen för att värna frihandeln som är helt nödvändig för en lyckad omställning, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells. 

Under 2021 genomförde ICC en studie, där Ragn-Sells deltog i framtagandet, för att kartlägga dagens hinder och hur handelspolitiska åtgärder kan bidra till att accelerera omställningen med fokus på WTO processen. Cirkulära materialflöden blir en allt viktigare del av framtidens råvaruförsörjning och därför har ICC beslutat att inrätta en arbetsgrupp för att skynda på omställningen. Arbetsgruppen kommer att ledas gemensamt av Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, Erick Hernández Gallego, delägare på Greenberg Traurig (Mexiko) och Martina Kavanagh, Executive Program Manager, Import Compliance EMEA på IBM (Irland/USA). 


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors