2018-03-21 15:40Nyheter

Ragn-Sells gratulerar Tullingsås byförening till Våtmarksstipendiet 2018

null

Tullingsås byförening får 2018 års Våtmarksstipendie för sitt arbete med återskapandet av Lillsjön (Strömsunds kommun). I sitt arbete har man visat att med ett stort naturintresse, ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade resurser ändå kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop. Man har även fokuserat på att göra Lillsjön tillgänglig för alla.

Stipendiet, som är det 17:de i raden, kommer att delas ut vid våtmarken Lillsjön, Tullingsås den 3 maj kl. 15.00. Närvarande kommer att vara Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare samt Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg.

Läs Våtmarksfondens pressmeddelande

Om Våtmarksstipendiet

Våtmarksstipendiet är en av Sveriges mest prestigefyllda miljöutmärkelser. Det instiftades 2002 av Ragn-Sells och Våtmarksfonden och är en viktig inspiration då ”Myllrande våtmarker” är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond

I Våtmarksfonden, som bildades 1995, samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Världsnaturfonden (WWF) och företag från näringslivet.

Stiftelsen har till uppgift att samla in medel, sprida kunskap och arbeta för fler våtmarker. Sedan starten har fonden medverkat till att över 600 våtmarker har återskapats på sammanlagt 600 hektar.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors