2014-04-16 10:29Nyheter

Ragn-Sells Framtidsdag

2014 - med fokus på avfallshierarkins 5 trappsteg.

Framtidsdagen sänds live här!

Avfallshierarkin lyfts fram som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. De alternativ ska väljas som ger bäst resultat för miljön som helhet. På årets Framtidsdag presenteras ny spännande deponiteknik, en utblick på framtidens avfallsbränsle, styrmedel för biogasproduktion, konstruktiva återbrukslösningar samt ett alternativt sätt att se på avfall - att förhindra dess uppkomst!

Varmt välkommen önskar Ragnar Sellbergs Stiftelse och Ragn-Sells AB. 

Tid:

16 maj 08.30-12.00, därefter bjuder vi på lunch och studiebesök på Högbytorp.

Plats:

Sätra Gård, Bro, Stockholm

Anmälan: 
OSA senast 9 maj

Program kan laddas ner härOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors