2024-02-28 14:53Nyheter

Ragn-Sells deltar på UNEA6 med fokus på en hållbar och säker vattenhantering

Just nu pågår FN:s sjätte miljöförsamling, UNEA6, i Nairobi med fokus på hållbarhets- och säkerhetsfrågor kring vatten. Water Europe, Europeiska kommissionen och FN:s miljöprogram (UNEP) arrangerar ett av veckans sista sidoevent med temat "Shaping a water resilient world, with water security for all" där miljöföretaget Ragn-Sells presenterar både konkreta åtgärder och initiativ som adresserar de många utmaningarna inom vattenhantering.

Under seminariet kommer Pär Larshans, hållbarhetschef för Ragn-Sells, att lyfta fyra nyckelområden

 1. Behovet av att implementera resursverk
  Hur kan vi börja nyttja våra avloppsströmmar och integrera resursverksprincipen i samhället? Om vikten av att effektivt nyttja de råvaror som finns i vårt avloppsvatten, med särskilt fokus på fosfor som en kritisk resurs för allt liv.
 1. Stödja UNEP:s ambitioner i Colombo-deklarationen
  Om vikten av att stödja UNEP:s ambitiösa mål om att globalt minska kväveförlusterna med hälften genom produktion av s.k. "white ammonia" från återvunnet kväve i avloppsvatten.
 1. Fokus på WEFE Nexus för cirkulär omvandling
  Diskussionen kommer att belysa WEFE Nexus (Water Energy Food Ecosystem) som en nyckelkomponent för att möta livsmedelsbehoven hos 10 miljarder människor år 2050. Pär Larshans presentera initiativet 10billionchallenge.org.
 1. Innovativa metoder inom havsnäringen
  Om hur insamling av fiskavföring och slam från fiskodlingsindustrin kan öka livsmedelsproduktionen och minska risken för övergödning i våra hav.

Läs även ”Water takes centre stage at UNEA-6: Ragn-Sells showcases solutions for water resilience”.

För mer information, besök UNEAS’s officiella hemsida


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors