2019-01-11 08:10Nyheter

Ragn-Sells deltar i arbete med global miljölagstiftning

null

Inför toppmötet ’UN Global Pact for the Environment’ samlades representanter för näringsliv och miljöområdet från hela världen för ett samtal om en harmoniserad miljölagstiftning. Mötet anordnades av Internationella Handelskammaren, ICC, och en av två representanterna för Sverige var Pär Larshans, Hållbarhetschef och Public Affairs Officer på Ragn-Sells.

Larshans sammanfattar onsdagens möte med att konstatera att detta är det första globala miljöavtalet som tydligt uppmanar stater att använda olika aktörer för att uppnå önskvärda resultat inom miljöområdet.

- Juristerna var tydliga med hur viktigt det är med en harmonisering av lagstiftning inom miljöområdet för att skapa samma förutsättningar för näringslivet oberoende av marknad. Så denna pakt spås kunna leda till en harmonisering av miljölagstiftningar, säger Pär Larshans.

Läs artikeln "Näringslivet samlades för att diskutera en harmoniserad global miljölagstiftning" på Aktuell Hållbarhets webbplats.

Fakta: UN Global Pact for the Environment

Årets möte pågår mellan den 14 och 18 januari i Nairobi, Kenya. Global Pact for the Environment lanserades 2017 och syftar till att skapa ett juridiskt bindande internationellt avtal som ska stärka miljölagstiftningen runt om i världen. Läs mer


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors