2021-11-26 16:52Nyheter

Ragn-Sells del av branschöverskridande storsatsning för hållbar industri

Miljöföretaget Ragn-Sells, tillsammans med över 50 andra aktörer, samlas nu i projektet CIRCLA för att gemensamt hitta nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. Detta för att skynda på den så viktiga omställningen till en cirkulär ekonomi.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi har så ofta det bara går. Därför är det väldigt glädjande att vi nu, tillsammans i projektet CIRCLA kan samlas över hela värdekedjan för att gemensamt skapa en hållbar framtid, säger Mikael Lindecrantz, IT-arkitekt på Ragn-Sells.

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor.

I ett pressmeddelande från den 26 november 2021 säger Malin Rosqvist, projektledare på RISE och programstrateg i det strategiska innovationsprogrammet PiiA som är en av initiativtagarna till CIRCLA och projektledare för satsningen: ”(…) Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi har varit en förutsättning för att lyckas med den här kraftsamlingen och utgör en styrka i det fortsatta arbetet, både när det gäller genomförande och spridning av resultat.”

För att åstadkomma nya cirkulära samarbeten behöver fler kunna dela och konsumera data. Dessvärre är det idag svårt för olika aktörer att dela data i tillräcklig utsträckning då det finns en begränsad samsyn rörande hur data ska tolkas och konsumeras.

- Tillgången till data är kritisk för att skala upp den cirkulära ekonomin och ett gemensamt digitalt språk som översätter mellan branscher och kunskapsdomäner har enorm potential i att driva fram nya lösningar och samarbeten, avslutar Mikael Lindecrantz som är delprojektledare för projektet ”Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk”.Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors