2023-01-17 08:33Nyheter

Producenterna måste ta större ansvar

Ragn-Sells om plastdebatten:
Den senaste debatten kring plaståtervinning tydliggör problematiken med otillräckliga producentansvar. Vi behöver materialåtervinna betydligt mer plast, inte minst för klimatets skull, och det kräver att den som säljer plastprodukter tar större ansvar för att göra det möjligt.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. En väg framåt är att materialåtervinna mer plast snarare än att bränna den för att utvinna energi. Då måste produkterna i högre grad designas för kretsloppet från början, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells.

SVT rapporterade nyligen att mer än hälften av landets kommuner inte återvinner plasten, trots att den lämnats in till återvinningscentraler. Bara omkring tio procent av alI plast i Sverige blir ny plast, medan den allra största delen bränns för att utvinna energi. Eftersom det handlar om 1,1 miljoner ton varje år står detta för runt åtta procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

I samhället används i dag mer än 700 sorters plast, ofta i kombination. Det står i vägen för att produkterna ska kunna återvinnas till ny plast.

– Det är självklart att mer plast ska materialåtervinnas, men det kan inte vara helt upp till avfallsbranschen att få till lösningarna. Den som tjänar pengar på att skicka in hundratals olika plastsorter i systemet behöver ta ansvar – dels för att plasten går att återvinna, dels för att själva efterfråga återvunnen plastråvara, säger Susanna Lind.

Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells.

Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells.

Inte sällan innehåller också plasten ämnen som vi inte vill cirkulera vidare i samhället, som ftalater eller PFAS. Därför är förbränning ofta det enda alternativet vid avfallshanteringen.

Enligt en undersökning som branschorganisationen Avfall Sverige gjort är det bara 101 av landets 290 kommuner har någon typ av materialåtervinning av plast. Avfall Sverige pekar också på att det är plastens sammansättning som gör att den snarare eldas upp i kraftvärmeverk än materialåtervinns.

Samtidigt har alla som köper in plast, inte minst offentlig sektor, en enorm möjlighet att påverka genom att ställa tydliga krav. Redan i utvecklingsstadiet av en produkt bör möjligheten till materialåtervinning vara central. Goda alternativ och genomtänkta lösningar finns, men det är först när tillräckligt många efterfrågar dem som vi får rätt sorts plast och plastprodukter i samhället.

– Sverige behöver en ny syn på avfall. Avfallet behöver ses som en hållbar källa till råvaror, inte ett problem som måste skaffas bort. Vi ser fram emot att diskutera hur Sverige kan skapa ett nytt system, där försörjningen av råvaror är utgångspunkten, säger Susanna Lind.

Den ständiga brytningen och produktionen av nya råvaror står enligt FN för ungefär hälften av världens klimatutsläpp, 90 procent av hotet mot den biologiska mångfalden och 90 procent av vattenbristen.

För mer information, kontakta gärna
Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige, Ragn-Sells, 070-927 28 24Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors