2020-05-20 13:00Nyheter

Nytt ramavtal mellan Ragn-Sells och Peab

null

Ragn-Sells och Peab har tecknat nytt nationellt ramavtal på byggavfall. Avtalet är ett viktigt steg för att göra byggbranschen mer hållbar och cirkulär, vilket Ragn-Sells strävar efter.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16.000 anställda och en omsättning på 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Det nya ramavtalet på byggavfall som gäller för hela Sverige är på drygt 2,5 år fram till sista december 2022.

I det nya avtalet har Peab ett starkt fokus på utveckling av cirkulära lösningar, digitalisering och nya arbetssätt för att göra Peab mer hållbart.

- Vi är glada över att Peab är nöjda med det samarbete som pågått under många år. I det nya avtalet har Peab ökat sina hållbarhetsambitioner. Kul med en kund som är en god planetskötare, säger Lars Ek, Key Account Manager på Ragn-Sells.

- I Peab jobbar vi aktivt med att få på plats fler cirkulära lösningar som skapar hållbara affärer och bidrar till att nå våra långsiktiga miljömål. I det arbetet är samverkan med våra leverantörer, med tydlig målsättning och tät uppföljning och dialog, en mycket viktig del. Vi ser därför fram emot att tillsammans med Ragn-Sells ytterligare kunna minska mängden avfall till förbränning och deponi samtidigt som vi ökar återvinning och återbruk av material som exempelvis byggpall, gips, isolering, plast och kartong, säger Elisabet Stadler, Miljöchef Peabkoncernen.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors