2020-06-30 09:34Nyheter

Nya rutiner för elsäkerhet ger goda resultat

null

Genom att integrera elsäkerhetsarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet Safety First har Ragn-Sells skapat säkrare anläggningar. Tydliga regelverk och gemensamma rutiner och arbetssätt genomsyrar arbetet med elsäkerhet – oavsett vilken av företagets dryga 60 anläggningar det gäller.

– Vi har en speciell situation inom Ragn-Sells eftersom vi har över 60 olika anläggningar runt om i landet. För oss var det viktigt att identifiera hur vi efterlevde ellagstiftningen och vi upptäckte att det såg olika ut på de olika anläggningarna. Efter att vi gjort en helinventering av elsäkerhetsläget inom alla verksamheter, högt och lågt, började vi diskutera vilken väg Ragn-Sells skulle gå, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells.

Ragn-Sells framgångsrika elsäkerhetsarbete uppmärksammas av både AEC, som utbildar inom elsäkerhet, och Elektriska nämnden, som utför externa revisioner på anläggningarna.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors