2020-07-16 12:45Nyheter

Nya arbetssätt och utökat säkerhetstänk under Corona

null

Digitalt arbete hemifrån, ”walk and talk”-möten utomhus och andningsmasker med filter som håller smittan borta är exempel på hur Ragn-Sells anpassat sina verksamheter under coronapandemin. Åtgärderna har gett effekt i form av betydligt lägre sjukfrånvaro inom företaget än beräknat.

Precis som många andra företag har Ragn-Sells fått ställa om sina verksamheter och anpassa dem efter rådande situation med covid-19. Tidigt under pandemin genomfördes riskanalyser och handlingsplaner för miljöföretagets anställda.

– Alla tjänstemän har jobbat hemifrån med hjälp av våra digitala plattformar. Vi har inte tagit emot besök från externa på våra anläggningar och vi har minskat resandet. Det har helt enkelt handlat om att hitta nya sätt att göra saker på, säger Caroline Hübinette, HR-ansvarig vid Ragn-Sells.

Fyller viktig samhällsfunktion

För vissa yrkeskategorier inom Ragn-Sells, däribland miljöarbetarna, har coronapandemin inte burit några förändringar i arbetssättet.

– Flera av våra yrkeskategorier fyller en viktig samhällsfunktion och samhället är beroende av att de kan utföra sina arbeten. För dem har vardagen flutit på som vanligt men vi har så klart vidtagit extra säkerhetsåtgärder i form av skyddsutrustning för att minimera riskerna att de utsätts för smitta, säger Caroline Hübinette.

För Susanne Persson, Sektionschef inom vatten och avlopp i region Mitt Öst, har coronapandemin inneburit ett utökat säkerhetstänk.

– Våra medarbetare rör sig i samhället och besöker lägenheter, industrier och verkstäder och vår prioritet har varit att skydda dem. Därför har vi investerat i andningsmasker med ett filter som håller smittan borta, säger hon.

Läs hela artikeln här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors