2014-04-08 12:53Nyheter

MILJÖSKULD ELLER GULDGRUVA - GAMLA DEPONIER SOM NYTTIG RESURS?

Vad innebär Landfill mining i praktiken och vad krävs för att det ska ske? Har vi nödvändig kunskap och teknik? Vad säger politiken och myndigheterna? Detta är frågor som Ragn-Sells, tillsammans med Linnéuniversitetet, vill fördjupa oss i tillsammans med dig på vår konferensanläggning Sätra Gård, den 23 april klockan 09:30.

Obs! Anmälan senast fredag 11 april till eve...@ragnsells.se . Meddela gärna om du har några eventuella allergier/önskemål då vi bjuder på lunch.

Program

Programmet kan även laddas ner här

09.30-12.00
Inledande seminarium och provgrävning

Introduktion till landfill mining: Vad är det och hur har metoder och synen på landfill mining utvecklats? (William Hogland, professor Linnéuniversitetet)

Från avfallshantering till resurshushållning: Landfill mining som en del av Sveriges avfallsplan (Maria Ågren, GD Naturvårdsverket)

Teknikens möjligheter att bidra till resurseffektivitet ur ett regionalt perspektiv (Gustav Hemming, Miljö- och Skärgårdslandstingsråd (C))

Avrundande paneldiskussion - moderator Johan Börje, Marknadsdirektör Ragn-Sells

  • Landfill mining i praktiken.
  • Studiebesök på Ragn-Sells anläggning, och förevisning av de påbörjade utgrävningarna.

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.30
Fördjupningsseminarium

Efter lunch erbjuds ett fördjupningspass kring hur landfill mining går till, där experter på området går igenom mer tekniska aspekter så som:

  • Användning av material, avsättning för utgrävt material, tvättning, krossning, extraktion av föroreningar, sällsynta jordartsmetaller
  • Maskinell utrustning (grävning, sortering, vindsiktar, magneter, trumsiktar, robotar, transporter etc.)
  • Miljö- och hälsoaspekter, riskinvitering/riskanalys, dag/lakvatten och ytvatten, emissioner

Fallstudie utgrävning Saaremaa, Dr Mait Kriipsalu, Estonian University
Praktiska erfarenheter Marika Hogland, Lundahydro AB
Utvinning av fosfor ur deponerad aska, Patrik Enfält, Easy Mining AB
Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors