2021-03-01 07:30Nyheter

Miljöministern: Låt näringsämnena i slammet göra nytta

null

I en artikel i Aktuell Hållbarhet (publicerad 23 februari 2021) intervjuas den nye klimat- och miljöministern Per Bolund om sina kommande första 100 dagar på posten. Och äntligen har Sverige en miljöminister som säger att vi måste cirkulera de näringsämnen vi har – och dessutom på ett ansvarsfullt sätt. Vi på miljöföretaget Ragn-Sells håller med; låt oss berätta varför.

Idag återvinns ca 35 % av Sveriges avloppsslam genom hållbar återföring till åkermark, till största del genom certifieringssystemet Revaq. För de resterande 65 % slösas resurserna i avloppsslam bort i form av övergödslade anläggningsjordar, deponitäckning och andra ”speciallösningar”, så som utfyllnad vid byggen av vägar och bullervallar, för att bli kvitt slammet. Det handlar inte bara om att slösa bort de viktiga resurser som finns i avloppsslammet utan också att slam i för hög koncentration kan läcka till vattendrag, vilket i sin tur leder till övergödning och andra miljöproblem.

Nyckeln till ett hållbart samhälle är att nyttja de resurser vi redan har, om och om igen. När det kommer till resursåtervinning ur avloppsslam så finns tekniken redan, vi har den och vi vet att den fungerar. Tack vare ett globalt patent kan vi utvinna viktiga näringsämnen, så som fosfor, kväve och kalium ur avloppsslammet. Resultaten blir högkvalitativa produkter men långt lägre nivåer av giftiga ämnen i jämförelse med bland annat jungfrulig fosfor.

Läs hela artikeln på ragnsells.se/inspireras


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors