2016-09-23 12:54Nyheter

Miljöministeriet från Sydafrika på besök hos Ragn-Sells

null

Torsdag den 22 september besökte Miljöministeriet från Pretoria i Sydafrika Ragn-Sells anläggning Högbytorp* i Upplands Bro. Miljöministeriets Sverigebesök kommer sig av ländernas bilaterala samarbete inom miljöområdet.

Under förmiddagen fick besökarna lyssna till hur Ragn-Sells ser på resurshållning och cirkulär ekonomi, samt åka på en guidad tur på Högbytorpsanläggningen. Frågorna kring arbetet på plats var många och särskilt intresse låg på hur Ragn-Sells arbetar med hantering av farligt avfall.

Besöket arrangerades av Naturvårdsverkets programkoordinator Lotten Sjölander, som även hon deltog under dagen, tillsammans med konsult Gunnar Fredriksson. På plats från Ragn-Sells var guide och konferensvärdinna Lotta Jansson, miljöstrateg Viveke Ihd och produktchef behandling & deponi Martin Tengsved.

*Högbytorp är Sveriges ledande kretsloppsanläggning, en modern kretsloppsindustri. Här kombineras vår långa erfarenhet av avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors