2020-11-09 10:31Nyheter

"Kretslopp kan rädda klimatet"

null

Sverige har bestämt sig för att ta på sig ledartröjan och stimulera utvecklingen av teknik som gör det möjligt att göra dagens avfall till användbara resurser. Det skriver Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells och i sin gästkrönika i Hallandsposten den 30 oktober.

FN:s klimatpanel IPCC har hittills presenterat fem rapporter där de sammanställt det vetenskapliga läget för klimatet. Tidigare har stort fokus legat på utsläppen från den energi som går åt till transporter, uppvärmning och industrier. Nu visar allt mer forskning att vi också måste göra något åt vårt sätt att bygga och producera allt från hus till bilar och kläder – det står nämligen för bortåt hälften av våra utsläpp.

Lösningen är ett kretsloppssamhälle där vi utnyttjar de material och råvaror vi redan tagit fram fler gånger i stället för att ständigt framställa nya material på ett sätt som påverkar klimatet. En rapport från FN-organet International Resources Panel visade i fjol att den största klimatbelastningen uppstår när material framställs första gången.

Därför ställer vi på miljöföretaget Ragn-Sells om vårt gamla familjeföretag, med rötter i 1800-talet, från att vara en slutstation för avfall som ska skaffas bort till att bli en råvaruleverantör i ett kretsloppssamhälle.

Läs hela krönikan på ragnsells.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors