2013-11-04 13:29Nyheter

Kortfilm om höstens glödheta avfallsfrågor

Avfall är hett. Avfall engagerar. Hur avfallet tas om hand är en framtidfråga för hela samhället. Ta del av vår film som lyfter fram några av höstens viktigaste miljöfrågor.

Ragn-Sells har inte alla svar. Vi vill bidra till en saklig debatt innan politiska beslut fattas som sätter ramarna för framtida utveckling. Filmen är ett av våra sätt att återvinna den kompetens som förmedlades vid våra seminarier i Almedalen i somras. Hoppas filmen ger dig något som breddar din insikt.
De tre frågor vi lyfter fram handlar om koldioxidutsläpp, fosforåterföring och hur vi kan utvinna resurser ur våra deponier.
Under några minuter får du en kort uppdatering om hur vi forsätter att utveckla vårt arbete inom dessa områden som är högt prioriterade inom såväl EU som i Sverige i höst.


Kontakta gärna Johan Börje, marknadsdirektör för fortsatt dialog.
076-149 6837, johan....@ragnsells.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors