2014-03-27 13:01Nyheter

Kommentar till utredning av Konkurrensverket

Konkurrensverket har gjort en oanmäld inspektion vid Väderholmens gård i Sollentuna och vid vårt lokalkontor i Umeå. Enligt myndigheten är bakgrunden en utredning om eventuellt otillbörlig marknadssamverkan i Västerbotten.

Såhär skriver Konkurrensverket på sin hemsidaKonkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna inom miljö- och avfallsbranschen. (…) Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende. De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan besöken har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Ragn-Sells tar utredningen på största allvar och gör sitt yttersta för att hjälpa Konkurrensverket i det fortsatta utredningsarbetet. Bolaget har också startat en intern utredning.

- Vi är naturligtvis bekymrade över att överhuvudtaget förekomma i en sådan här utredning och jag hoppas att vår samarbetsvilja bidrar till att frågan klarläggs så snabbt som bara är möjligt, säger David Schelin VD på Ragn-Sells.

För mer information kontakta

Helene Jansdotter Lindholm, presskontakt 
helene.l...@ragnsells.se
070-927 20 04Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors