2020-07-02 13:54Nyheter

Klimatsmart lösning med eldrivet transportband mellan E.ON och Ragn-Sells

null

Eldrivet transportband – istället för traditionell transport med lastbil. Genom samarbetet mellan E.ONs nya kretsloppsanläggning och Ragn-Sells behandlingsanläggning på Högbytorp kan bottenaska transporteras utan klimatpåverkan.

I januari 2020 togs E.ONs nya kretsloppsanläggning, som består av en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning, i bruk på Högbytorp utanför Stockholm. I kraftvärmeanläggningen, som ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells återvinnings- och behandlingsanläggning, återvinns energi ur restprodukter genom förbränning för att producera lokal el och fjärrvärme. I processen bildas stora mängder energiaskor som Ragn-Sells i sin tur hanterar på sin anläggning.

– En av anledningarna till att E.ON valde att bygga den här anläggningen i direkt närhet till oss var just transporterna av deras avfall. Traditionell hantering av avfallsaskor är med lastbil men E.ON ville gå en annan väg, säger Anders Gustafson, marknadsområdeschef vid Ragn-Sells Treatment & Detox.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors