2021-03-26 11:00Nyheter

”Jag vill tro att vår värld är för skön för att gå under”

null

Med de orden inleds nya filmen där miljöföretaget Ragn-Sells presenterar sin verksamhet och sitt löfte till omvärlden. Citatet är taget från grundaren Ragnar Sellbergs memoarer och orden formar företaget än idag.

Det familjeägda företaget har under åren gått från att vara ett traditionellt avfallsbolag, till att utveckla avancerade återvinningsmetoder och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Idag är verksamheten indelad i tre affärsområden; Recycling som hanterar insamlingen och återvinning, Treatment & Detox som behandlar och avgiftar, och New Value Chains vars uppgift är att utveckla nya återvinningsflöden och branschöverskridande samarbeten.

Ragn-Sells vill med filmen attrahera och välkomna nya kollegor, samarbetspartners och kunder som tillsammans vill bidra till arbetet med att hitta nya hållbara lösningar och minska användandet av jordens resurser.

Se filmen här: https://youtu.be/DIHJbDNkocw


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors