2022-04-13 11:50Nyheter

”Jag är stolt över att jobba på Ragn-Sells, vi har ett bra varumärke”

Carina Ahlroos är kvalitetsledare på Ragn-SellsCarina Ahlroos är kvalitetsledare på Ragn-Sells

Marknadschef, sektionschef, internrevisor, kvalité och miljöspecialist är bara några av alla arbetstitlar som Carina Ahlroos har haft och förra året firade hon 25-års jubileum på Ragn-Sells. Idag jobbar hon som kvalitetsledare i Sverige organisationen.

Carina kom med en bred bakgrund med både en naturvetenskaplig profil, drivit eget företag och jobbat med turism och marknadsföring när hon 1996 började på Ragn-Sells. Som sektionschef för Fagersta blev hennes första uppdrag att rätta upp röda siffror till svarta.

– Det var ett spännande uppdrag och vi kom en bit på vägen, men sen lade man ner Fagersta som region efter ett par år och vi införlivades i Göteborgsregionen.

Läs hela artikeln



Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors