2016-06-23 15:16Nyheter

Hur får vi cirkulär ekonomi och miljömålen att gå hand i hand? Välkommen till Ragn-Sells i Almedalen.

null

Samhället med EU i spetsen driver på för en cirkulär ekonomi, dvs att förverkliga kretsloppssamhället. Att skapa en cirkulär ekonomi medför att ta ansvar för dagens miljöskuld. Hur kan de svenska miljömålen, som vi idag fortfarande är långt ifrån att uppfylla, bli en positiv kraft?

För att skapa tillväxt och effektiv återvinning följer också i många fall krav på storskalighet. Deponierna har här en viktig roll att spela i vårt samhälle. Hur kan de bäst nyttjas, vilka hinder respektive lösningar finns? Vilka är konsekvenserna med dagens deponiskatt? Samverkan mellan näringsliv och samhälle ses som allt viktigare för att öka innovationstakten och skapa spelregler som bidrar till tillväxt. Hur kan vi åstadkomma detta med dagens mer linjärt utformade regelverk?

En annan fråga är, vem äger ditt avfall? Är det kommunen eller får verksamheten själv bestämma? Vilka konsekvenser får den tvetydiga definitionen av "därmed jämförligt avfall" för företag som vill ta ett innovativt ansvar?

Välkommen till ett seminarium om hur kan de svenska miljömålen kan bli en positiv kraft och förverkliga cirkulära affärsmodeller och kretslopp.

Program

Torsdag 7 juli, 13.15 - 14.45
Teaterskeppet, Visby hamn

Moderator
Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells

Inledning
Helena Karlsson, VD Ragn-Sells

Talare och paneldeltagare
Björn Risinger,
Generaldirektör, Naturvårdsverket
Annika Helker-Lundström, Näringslivets miljömålssamordnare, Regeringskansliet
Anders Wijkman, Ordförande i bl a Miljömålsberedningen och Återvinningsindustrierna
Jennie Nilsson, Ordförande Näringsutskottet, Socialdemokraterna
Jonas Jacobsson Gjörtler, Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna
Sara Sundqvist, Livsmedels- och Miljöstrateg, Visita
Henrik Nerell, Miljöchef, McDonalds
Anders Kihl, Utvecklingschef, Ragn-Sells
Viveke Ihd, Miljöstrateg, Ragn-Sells

Se även info på Almedalens programsida: 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/36603?redir=%23eidx_7


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors