2018-03-19 07:44Nyheter

Här hamnar ’Inre hamnen’

null

I takt med att Inre hamnen, Norrköpings nya stadsmiljö, växer fram ska stora volymer förorenad schaktmassa hanteras. Det uppdraget har Ragn-Sells som, tack vare sin kapacitet och Häradsuddens strategiska läge, kan ta emot de stora mängder schaktmassor som bygget genererar samt hantera det farliga avfall som massorna innehåller.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors