2020-03-23 15:51Nyheter

​Grundvattenexperten John Cherry tilldelas Stockholm Water Prize 2020

null

Idag tillkännagavs det att Dr John Cherry tilldelas Stockholm Water Prize 2020, för sina upptäckter som har revolutionerat hur vi ser på hot mot grundvattnet. Hans forskning har ökat medvetenheten om det växande problemet med förorenat grundvatten och lett till nya, mer effektiva lösningar. Miljöföretaget Ragn-Sells, som är en av instiftarna till priset, gratulerar årets vinnare och ser fram emot prisceremonin som sker den 26 augusti under World Water Week i Stockholm.

Professor John Cherry är en ledande expert på hur föroreningar kan hota grundvattnet och har grundat forskningsfältet contaminant hydrogeology, som studerar hur kemikalier och föroreningar kan läcka ut i grundvatten. Med en bakgrund som geologiingenjör har han, i samarbete med andra forskare, utvecklat fältexperiment och nya systematiska metoder för att mäta, kontrollera och rena förorenat grundvatten. Det har ökat förståelsen för hur föroreningar sprids och gjort det enklare att skydda grundvattnet, som utgör den främsta dricksvattenkällan för nästan hälften av Jordens befolkning.

Prismotiveringen lyder: “John Cherry tilldelas Stockholm Water Prize för sitt bidrag till forskning, utbildning och praktik. Han använder sitt välförtjänta anseende till att passionerat och effektivt plädera för att rön från grundvattenforskning måste få genomslag i samtida och framtida beslutsfattande, lagstiftning och åtgärder för att skydda vatten, vår mest grundläggande men samtidigt hotade resurs.”

Läs mer om John Cherry och Stockholm Water Prize här.

Fakta: Ragn-Sells är en av instiftarna

Stockholm WaterPrize instiftades av Stockholm Water Foundation för att uppmuntra forskning om och utveckling av jordens vattenmiljöer. Priset stöds av Kungl. Vetenskapsakademien, International Water Association, Water Environment Federation och Stockholm stad. De företag som instiftade Stockholm WaterPrize förenas av en stark vilja att öka hållbarheten inom vattensektorn. Prisets instiftare är Bacardi, Poul Due Jensen Foundation, Ragn-Sells, Water Environment Federation, Xylem och Ålandsbanken.

Fakta: Om SIWI

Stockholm International WaterInstitute är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik och hållbar utveckling. SIWI genomför forskning, samlar formell kunskap och ger råd inom fem temaområden: vattenstyrning, gränsöverskridande vattenförvaltning, vatten- och klimatförändringar, sambandet vatten/energi/mat samt vattenekonomi. SIWI arrangerar World WaterWeek i Stockholm – en årligt återkommande och globalt ledande mötesplats för frågor som rör vatten och utveckling – och står som värd för Stockholm WaterPrize, Stockholm Junior WaterPrize och Stockholm Industry Water Award.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors