2015-04-17 12:57Nyheter

Grattis till årets våtmarksstipendiater Per Hjärp och Torbjörn Åhman

null

Årets Våtmarksstipendiater har utsetts. Ragn-Sells gratulerar Per Hjärp och Torbjörn Åhman för deras värdefulla insatser. 

Våtmarksstipendiet är en av Sveriges mest prestigefyllda miljöutmärkelser. Det instiftades 2002 av Ragn-Sells och Våtmarksfonden och är en viktig inspiration då ”Myllrande våtmarker” är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Juryns motivering:

"För beslutsamt och engagerat arbete att återskapa värdefulla våtmarker för fåglar, miljö och rekreation samt visa goda exempel till inspiration för omvärlden”

Utdelningen kommer att ske på Christinehofs Ekopark den 19 till 20 maj 2015. Medverkar gör bl.a. Skåne läns landshövding Margareta Pålsson och Svenska Våtmarksfondens ordförande, Lars Ingelmark.

För mer information:

Svensk Våtmarksfonds hemsida

Jägarförbundets pressmeddelande om stipendiaterna


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors