2023-06-19 08:49Nyheter

Grattis Markus Hoffman – Vinnare av Våtmarkspriset 2023

Markus Hoffman, vinnare av Våtmarkspriset 2023Markus Hoffman, vinnare av Våtmarkspriset 2023

Markus Hoffman, som under drygt 20 år har arbetat på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) med ansvar för vatten- och hållbarhetsfrågor, tilldelas Våtmarkspriset 2023. Han får priset för att han genom sin omfattande kontaktbas har utnyttjat möjligheten att sprida kunskap om våtmarkernas stora betydelse för den biologiska mångfalden.

- Som en del i vårt engagemang för hållbarhet och naturintresse delar vi tillsammans med Svensk Våtmarksfond årligen ut Våtmarkspriset, för att lyfta fram människor som genom sitt arbete lämnar positiva avtryck på Sveriges våtmarksmiljö, säger Erik Sellberg, ordförande Ragn-Sellsföretagen.

Våtmarkspriset är en utmärkelse som ges till en person eller organisation som har utfört betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalitet för fåglar. Detta år var det 20:e gången priset delades ut, och prisutdelningen skedde i Bergianska Trädgården, Stockholm, den 16 juni i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg.

Läs pressmeddelandet från Våtmarksfonden här.

Om Våtmarksstipendiet
Våtmarksstipendiet är en av Sveriges mest prestigefyllda miljöutmärkelser. Det instiftades 2002 av Ragn-Sells och Våtmarksfonden och är en viktig inspirationskälla för att uppnå miljökvalitetsmålet "Myllrande våtmarker". Syftet med priset är att främja bevarandet, skapandet och skötseln av våtmarker. Priset är på 35 000 kr.

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond
Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter från BirdLife Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors