2021-12-22 12:06Nyheter

Göteborg och Helsingborg blir 2021 års cirkulära förelöpare

Göteborg och Helsingborg lyfts som goda exempel i omställningen till en cirkulär ekonomi. Göteborg och Helsingborg lyfts som goda exempel i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Sedan 2018 kartlägger miljöföretaget Ragn-Sells i vilken mån landets kommuner prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år utmärker sig Göteborgs stad och Helsingborgs stad extra bland de svarande kommunerna och får därmed ta emot utmärkelsen 2021 års cirkulära förelöpare.

– Utmärkelsen årets cirkulära förelöpare delas i år ut till två kommuner, Göteborg stad och Helsingborgs stad, som genom att ställa krav på cirkularitet och återanvändning av material i upphandling bidrar till en mer cirkulär ekonomi, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Offentlig upphandling pekas ut som ett av de viktigaste verktygen i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen står offentligt upphandlade varor och tjänster för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp.

– Nära hälften av världens utsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Om vi menar allvar med att mota klimatförändringarna måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället. Den omställningen kan få en rejäl knuff framåt om fler kommuner arbetar aktivt med sina upphandlingar, säger Pär Larshans.

Göteborgs stad i framkant

Göteborgs stad ligger i absolut framkant och arbetar hårt med omställningen till en mer cirkulär stad och cirkulär upphandling.

– De är aktiva i flertalet projekt med flertalet partners samt andra kommuner. De har redan idag ramavtal som kräver återbruk och återanvändning av material, samt miljökrav i deras upphandlingspolicys som tydliggör att återvunna eller återanvända material ska premieras, förklarar Anne-Lie Tillbom, regionchef för Göteborg på Ragn-Sells.

Helsingborgs stad visar på bredd

Helsingborgs stad är ett bra exempel på hur man på olika sätt kan inkludera cirkulära krav vid upphandling. Genom Klimatavtal Helsingborg finns också stor potential för att de tillsammans med företag, föreningar och invånare kan minska klimatutsläppen.

– Det finns inte ett sätt som är det rätta, och det visar verkligen Helsingborg i sitt arbete. De har på en rad olika sätt inkluderat cirkularitet i sina upphandlingar. Exempelvis har de krav på inblandning av återvunna material, återtag och återanvändning av utrustning, att reservdelar finns tillgängliga, möjlighet till reparationer och att hyra prioriteras i stället för att äga, förklarar Stefan Lindberg, regionchef för Helsingborg på Ragn-Sells.

Övriga kommuner som fått utmärkelsen Cirkulära förelöpare är: Skellefteå (2020), Kalmar (2020), Uppsala (2019) och Borlänge (2018).


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors