2014-12-12 13:21Nyheter

God jul önskar vi och stödjer Stockholm Junior Water Prize

null

Ragn-Sells, grundare och sponsor av världens främsta vattenpris, Stockholm Water Prize, skänker 50 000 kronor i julgåva till Stockholm Junior Water Prize, ett av världens viktigaste pris för unga vetenskapskvinnor- och män.

”Ett av Ragn-Sells strategiska fokusområden är bättre mark- och vattenmiljö. Vi engagerar oss direkt i egna lösningar men vill också främja morgondagens innovatörer. Genom att låta årets julgåva till våra kunder riktas till Stockholm Junior Water Prize hoppas vi kunna lämna ett litet bidrag till en värld där vårt gemensamma vatten tas om hand på bästa sätt. En hållbar utveckling är otänkbar utan en trygg och jämlik vattentillgång, säger Johan Börje, Marknadsdirektör på Ragn-Sells AB.”

Sedan 1997 har Stockholm Junior Water Prize samlat världens mest påhittiga unga vetenskapskvinnor- och män till en storslagen tävling i Stockholm. Tusentals ungdomar i fler än 30 länder ställer upp i nationella tävlingar i hopp om att få delta i den internationella finalen, som går av stapeln under Världsvattenveckan (World Water Week) i Stockholm i slutet av sommaren varje år.Tävlingen välkomnar personer i åldern 15-20 år som har genomfört projekt av särskild miljömässig, vetenskaplig, social eller teknisk vikt. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är prisets beskyddare. 

Priset delas ut av SIWI, Stockholm International Water Institute, ett policyinstitut som tar fram vattenlösningar för hållbar utveckling. Institutet delar även ut Stockholm Water Prize och Stockholm Industry Water Award och arrangerar den årliga Världsvattenveckan i Stockholm. 

– Vi är priviligierade som i Ragn-Sells har en så engagerad grundare och sponsor som tar den globala vattenfrågan på stort allvar. Vi är mycket tacksamma för den generösa julgåvan som betyder mycket för vårt arbete med att stödja och uppmuntra världens främsta unga innovatörer”, säger Torgny Holmgren, VD för SIWI. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors