2021-03-16 16:21Nyheter

”Genom att hyra container av oss bidrar man till cirkularitet”

null

Både privatpersoner och företag nyttjar Ragn-Sells containertjänster och säkerställer genom det att avfallet sorteras på ett korrekt sätt – och att värdefulla material kan återvinnas.

– Vi tar ansvar för våra kunders avfall och att det avsätts på rätt sätt, säger Camilla Sonnentheil, affärsutvecklingschef vid Ragn-Sells.

Att hyra container av Ragn-Sells är ett smidigt sätt att bli av med sitt avfall – och att ta ansvar för det.

– När man hyr en container av oss, oavsett om det är en privatperson eller ett företag, så tar vi ansvar för att det sorteras på rätt sätt på våra anläggningar. Kunderna kan blanda avfallet, så länge det inte är farligt avfall, i containrarna och vi hämtar upp det och kör det till någon av våra anläggningar runt om i landet.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors